UNESCO saugomoje Kuršių nerijoje atsiras nauji, Neringos kurorto svečiams skirti objektai. Neringos savivaldybė baigė įgyvendinti Europos sąjungos fondų lėšomis finansuojamą projektą, kurio metu parengtas detalusis planas Pervalkoje numatytoms ekoturizmo kempingo bei vaikų vasaros stovyklos teritorijoms.

Šių objektų atsiradimą pirmiausia numatė prieš kelis metus patvirtinti Kuršių nerijos ir Neringos teritorijų planavimo dokumentai. Kiek vėliau ir Neringos savivaldybės strateginis plėtros planas 2015-2020 metams.

Planuojama, kad abu objektai atsiras teritorijoje, nuo urbanizuotos Pervalkos gyvenvietės dalies nutolusioje apie 1 km bei užims apie 6. 5 ha žemės sklypo. Šiaurinė teritorijos dalis ribosis su Pervalkos gatve, o vakarinė dalis – su 3 m pločio asfaltuotu pėsčiųjų ir dviračių taku, vedančiu į Preilą.

Detaliuoju planu planuojamoje šiaurinėje teritorijos dalyje, arčiau gyvenvietės, numatyta vieta vaikų vasaros poilsio stovyklai, pietinėje dalyje – kempingui. Planuojama, kad šiuos objektus skirs rekreacijai skirtas parkas, kuris būtų daugiau naudojamas vaikų vasaros poilsio stovyklos reikmėms.

Planuojant visą teritoriją siekta, kad numatomas užstatymas kuo mažiau pažeistų natūralią aplinką, minimaliai keistų vizualinį aplinkos charakterį ir būtų išsaugotos rekreacinės aplinkos vertingosios savybes. Atsižvelgiant į tai, tiek ekoturizmo kempinge, tiek vaikų vasaros poilsio stovyklos zonoje numatomi nesudėtingi statiniai, siekiantys iki 6 m iki kraigo viršaus. Statinių statybos vietos numatomos maksimaliai išsaugant esamus medžius.

Planuojama, kad ekoturizmo kempingas bus skirtas tik keliautojams dviračiais, vandens ar viešuoju transportu. Kitomis mechanizuotomis transporto priemonėmis, išskyrus aptarnaujančio personalo, galimybės patekti į kempingo teritoriją nebus numatyta. Greta šių objektų ketinama įkurti ir Kuršių buities muziejų.

ES lėšomis įgyvendinto projekto metu parengtas ir Nidos pagrindinio pajūrio aptarnavimo centro teritorijos bei jos artimos aplinkos detalusis planas. Šiuo dokumentu planuojama teritorija bus skirta Jūros terapijos centro statybai, kurį numatoma įkurti ties Nidos centriniu paplūdimiu, vietoje nebaigtos statyti valgyklos ir greta esančioje teritorijoje.

Apie 8 ha užimančioje teritorijoje, be centro pastato, detaliuoju planu numatomas sporto aikštynas ir fiziniam lavinimui skirta įranga. Taip pat greta esamos automobilių stovėjimo aikštelės (prie G. D. Kuverto gatvės) planuojama nauja, talpinanti apie 64 automobilius, skirtus viso komplekso lankytojams.

Detalieji planai minėtoms teritorijoms Pervalkoje ir Nidoje parengti bendradarbiaujant su Jaunjelgavos savivaldybe Latvijoje. Projekto metu taip pat parengtas detalusis planas istorijos ir kultūros muziejaus teritorijai Jaunjelgavoje.

Projektas „Teritorinio planavimo tobulinimas Neringos ir Jaunjelgavos savivaldybėse“ (LLV-396) įgyvendintas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo tarp sienų programos lėšomis.

© Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Informacijos šaltinis: Vakarų ekspresas

© 2023 Visos teisės saugomos